M-jaar: doen en leren


Meer leren

In M-jaar kiezen de leerlingen vakken die ze een jaar willen volgen. Dat kan een vak zijn waar de leerling heel goed in is, om zo het deelcertificaat havo/vwo te halen. Een leerling kan ook kiezen voor een nieuw vak, bijvoorbeeld techniek of een creatief vak zoals tekenen of drama. Misschien heeft een leerling spijt van het laten vallen van een vak. Het M-jaar biedt de mogelijkheid om alsnog dat vak te volgen, en eindexamen te doen. En tot slot kan een leerling een eindexamencijfer ophalen, van een zesje naar een acht en zo een stevigere basis te creëren.

 

Naast de keuzevakken volgen alle leerlingen altijd de kernvakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels.

 

In zeer nauwe samenwerking met het voortgezet onderwijs en VAVO.


Wat vinden zíj er eigenlijk van?

Kee interviewt Jermo (16)Experimenteren en jezelf worden

Een deel van het M-jaar is gereserveerd om te experimenteren. De leerlingen krijgen de tijd en ruimte om te onderzoeken wat hun talenten zijn, en dat vooral ook in de praktijk te testen. Ze leren filosoferen en ze leren over psychologie.

Het gaat over burgerschap: ze leren kritisch denken over: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik zijn, wat leren anderen van mij, mijn rol in de maatschappij en mijn directe omgeving (school, thuis, werk, buiten), wat werkt wel, wat werkt niet, wat is mijn ruimte?

Sport en beweging is ook onderdeel van M-jaar. En een buitenlandse reis.

 

In het M-jaar krijgen de leerlingen de kans om nog een jaar persoonlijk te groeien, in alle rust en ruimte.


Wat vinden zij er eigenlijk van?

Tamara, 15 jaarExperimenteren en beroepsoriëntatie

'Wat doet een dtp-er nou de hele dag? Sociaal-maatschappelijke dienstverlener, nooit van gehoord. ICT-er, dat is werken met computers! Juridisch, wat is dat? Ik wil iets met dieren! Techniek, maar wat het precies is? Ik wil eigen baas worden!' 

'Welke mbo-opleidingen zijn er allemaal? Wat leer je allemaal? Welke vakken krijg ik, en is dat iets voor mij?'

 

De leerlingen maken uitgebreid kennis met beroepen en vervolgopleidingen. Denk aan korte snuffelstages, kijkdagdelen en proeflessen op het mbo, echte opdrachten uit het bedrijfsleven en beroepenmarkten. De leerlingen die eigen baas willen worden, krijgen een voorproefje 'ondernemen'. 

Netwerken is een belangrijke vaardigheid, ook hiermee gaan de leerlingen oefenen.

 

M-jaar biedt een goede mogelijkheid om leerlingen kennis te laten maken met juist die sectoren met tekorten, zoals de zorg en techniek.

 

Er zijn verschillende maatschappelijke organisaties al bezig met beroepsoriëntatie. Samenwerking met deze organisaties en het bedrijfsleven is logisch en vanzelfsprekend.


Wat vinden zij er eigenlijk van?

Kee is op pad! Video volgt snel.