M-jaar: droom en ambitie


Droom

Mijn droom is dat in 2025 alle mbo-instellingen hun studenten M-jaar aanbieden.


Ambitie

M-jaar is een breed oriëntatiejaar op het mbo, binnen de muren van het beroepsonderwijs

M-jaar is het eerste jaar op de vervolgopleiding voordat studenten hun beroepskeuze maken. De beste plek voor de studenten van M-jaar is op het mbo: de studenten hebben een plek binnen de muren van het beroepsonderwijs.

Het is een logische plek: ze zitten tussen de mbo-studenten die wel al de keuze hebben gemaakt en hun ervaringen kunnen delen. De studenten van M-jaar nemen gemakkelijk een kijkje bij de verschillende opleidingen, en ze kunnen natuurlijk even meedoen. Ook zijn er al contacten ‘in huis’ met het bedrijfsleven voor de stages en meet & greets. Het aanbieden van de kernvakken Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels en de extra vakken is eenvoudig te realiseren.


Wie zijn de studenten van M-jaar?

M-jaar is niet alleen voor vmbo’ers met een diploma kader en tl. Ook havisten die een diploma hebben of dat niet hebben gehaald, en willen overstappen naar het mbo, zijn welkom. M-jaar is voor mbo-studenten die van opleiding willen wisselen in het eerste jaar of dreigen uit te vallen. En voor studenten die nog een jaar breder willen leren en ontwikkelen en zich nog niet willen vastleggen. En natuurlijk voor jonge leerlingen en laat(later)bloeiers.Trends van invloed op het onderwijs

Technologische ontwikkelingen: programmeren, virtual reality, augmented reality, smartwatches, artificial intelligence, drones.

Digitale vaardigheden: voor de toekomstige generatie zijn nieuwe vaardigheden nodig die aansluiten bij de nieuwe technologische ontwikkelingen.

 

Digitale geletterdheid: HTML, JavaScript en PHP zijn belangrijke talen binnen onze huidige samenleving, evenals tools als Rasperry Pi, Scratch en LegoNXT.

Tegelijkertijd komt er ook steeds meer aandacht voor het omgaan met – en denken over – nieuwe technieken. Het gaat meer over bredere digitale geletterdheid: het begrijpen van de digitale wereld, en dus ook mediawijsheid en informatievaardigheden.

 

 

Meer lezen over trends en trendrapporten op de website van Vernieuwenderwijs.

Maker Educatie: het maken van dingen wordt steeds belangrijker. STEM en STEAM en Makersonderwijs: Science, Technology, Engineer en Mathematics (STEM) wordt steeds belangrijker. Leren op dit gebied wordt dan ook steeds meer multidisciplinair: de schotten tussen vakken verdwijnen.

 

De leerling als ondernemer: scholen worden steeds meer gezien als de drijvende kracht achter innovatie en ondernemerschap. Het is aan scholen om het curriculum dusdanig vorm te geven dat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien, zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten: fouten maken mag.

 

Deep Learning en softskills: steeds meer aandacht voor softskills als kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Het verbinden van datgene wat leerlingen leren en de wereld om hen heen is hierbij een belangrijk gegeven: het versterkt de motivatie. Leren wordt zo steeds meer onderdeel van 'het echte leven'.